menu

Paper templates for patchwork, folding patterns to QUILT, fabrics for Patchwork,

paper, pattern, patchwork, quilt, quilting, templates, sewing

Nápověda

Potřebné informace

Děkujeme, že využíváte papírové šablony na šití. Díky vám můžeme rozvíjet bezplatné používání Quilt Editoru bez reklam. Připravujeme pro vás spoustu dalších novinek! English / Deutsche @Lizadecor


Quilt Editor
help

 

 1. Vyberte Set látek v menu NABÍDKA LÁTEK, který budete používat při navrhování vzorů. Vybrané sety se zobrazují dole v pravém rohu na vaší DISKETĚ. Velikost vzorů na látce nemusí přesně odpovídat, záleží na velikosti vložené fotografie prodejcem.
 2. Přejděte na menu PATCHWORK VZORY a vyberte vzor, který chcete upravit. U vybraného vzoru se zobrazuje váš zvolený set látek. Po kliknutí na látku se mění látka přímo ve vzoru. V případě že jste zvolili více setů, můžete set látek měnit přímo u vzoru.
 3. helpPo navržení vzor pojmenujte a uložte. Uložené vzory a látky naleznete na své DISKETĚ v pravém rohu stránky, kde je můžete také mazat. V případě, že smažete svou historii, smažete také uložené sety látek a vzorů.
 4. Máte popsané a uložené vzory? Nyní můžete přejít do menu QUILT. Zde si vyberete jak velký Quilt budete šít, jedno okénko představuje velikost 12" inch (30,48cm), tedy stejnou velikost jako jsou navržený vzor šablony na šití přes papír. Příklady (1x3 ubrus 30x90cm, 6x4 deka 180x120cm, 8x8 240x240cm). Vedle rolovátka s výběrem velikosti, naleznete malé šipky nahorů a dolů, které můžete použít ke zmenšení celého náhledu na stránku. V Quiltu můžete jednotlivé vzory otáčet a kombinovat s jinými vzory. Při použití šablon, budou všechny vzory shodné.
 5. Po navržení QUILTU  napište jeho název u kolonky uložit a uložte jej. Po kliknutí na uložený odkaz s Vaším Quiltem se vygeneruje webová adresa, která je pouze Vaše, a na které už navždy zůstane náhled Vašeho Quiltu. Adresu můžete sdílet nebo odeslat odkaz s náhledem na email. 
 6. Odkaz můžete použít také ke společnému šití. Vyplňte jen vybrané vzory, Quilt uložte a odkaz odešlete jiné patchworkářce / patchworkáři, který vybere své kolonky, použije své uložené vzory, návrh opět uloží a svoji adresu odešle k náhledu další patchworkáce / patchworkáři. Můžete tak opakovat dokud nesestavíte celý náhled Quiltu. Vznikne tak odkaz s návrhem celého Quiltu a Vám zůstane uložený odkaz pouze s vyplněnými kolonkami, které jste na záčatku vybrali.
 7. Ukládání jednotlivých vzorů a quiltů do obrázku a následné uložení přímo do počítače. Snadná varianta je, že odkaz budete sdílet a nasledně na mobilním telefonu provedete screen obrazovky mobilu a obrázek uložíte ke sdílení. Druhá varianta je, že můžete uložit i samostatné vzory. Použijete vestavěnou aplikaci Výstřižky Windows 7 a vyšší verze. V programech vyhledejte (Start WINDOWS) Výstřižky, a pravým tlačítkem myši aplikaci uložte dole na hlavní panel WINDOWS. Více ve videu.
 8. V případě použítí patchworkových pravítek a šablon LizaDecor.com je velikost vzorů 8" a 16" inch bez přídavků.

Jak používat šablony PDF

 1. Vystřihněte šablony na šití přes papír a šablony na přesné vystřižení látky.
 2. Šití přes papír je zrcadlově otočené, proto šablony na vystřižení látky si obkreslete na rub látky.
 3. Šablona na šití přes papír je označena čísly, které znázorňují postup přišívání jednotlivých dílů.
 4. Každý vzor je velikosti 12" inch (30,48cm). U vybraných vzorů naleznete 2 velikosti a to 12 nebo 24 inch. Jedno okénko při navrhování Quiltu představuje právě velikost 12 inch. Velikost 24 inch můžete rozdělit do více oken. 
 5. K šablonám je počítáno s přídavky 1/4 inch. Při sešívání jednotlivých bloků musíte tedy použít 1/4 inch (patchworkovou) šicí patku nebo alespoň napolohovat na tuto míru jehlu šicího stroje.

Jak používat šablony najdete také ve videu.

 
save